Lindbak støtter ny bransjenorm for kasse- og betalingsløsninger

CTRL – kasse- og betalingsløsninger er en leverandør, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører og utviklere av løsninger og til selve betalingsløsningene.

CTRL – kasse- og betalingsløsninger er ment å være en lavterskel tilnærming for å ved hjelp av lett verifiserbare parametere identifisere leverandører og tjenester som har tilstrekkelig kompetanse om, og tilfredsstiller et viktig sett av minimumskrav i forbindelse med utvikling, produksjon og bruk av betalingsløsninger i tråd med norsk regulering på området.

Lindbak har forpliktet seg til å følge den nye normen i det vi leverer av kasse- og betalingsløsninger til våre kunder.

Du kan lese mer om den nye bransjenormen ved å klikke på logoen til CTRL nedenfor:

Ny bransjenorm