Det beste alternativet for Blomsterlandet

Blomsterlandet har inngått en samarbeidsavtale med Lindbak Retail Systems. 50 butikker fra Malmø i sør til Luleå i nord skal få en mer brukervennlig løsning med fokus på effektivitet og gode handleopplevelser. – Lindbaks system var teknisk sett det beste alternativet. De har et sunt og langsiktig perspektiv som vi forventer skal bidra til å utvikle vår virksomhet i framtiden, sier Tirdad Hossainzadeh, prosjektansvarlig i Blomsterlandet.

Lindbak Retail Systems er et familieeid norsk selskap i LindbakGruppen med en omsetning på nærmere 700 millioner kroner. Lindbak Sverige har sin base i Gøteborg og en sterk posisjon også i det svenske markedet. I løpet av de senere år har flere store detaljhandelskjeder valgt Lindbaks løsninger for å videreutvikle sine virksomheter - i konkurranse med aktører som for eksempel Visma og Microsoft.

– Vi har en sterk vekst som bekrefter den verdien vi tilfører våre kunder i form av innovative løsninger og langsiktighet, sier Lindbaks administrerende direktør i Sverige, Christina Bergqvist. Vi nærmer oss 10 prosent av markedet for butikkdataløsninger innen detaljhandelen i Sverige og med vår sterke leveranseevne kan vi hurtig tilpasse oss nye markedskrav – noe som er ekstremt viktig for våre kunder. Den siste tilveksten i kundeporteføljen er den riksdekkende (i Sverige) detaljhandelskjeden Blomsterlandet.

– Vi er svært glade for dette samarbeidet, sier Christina Bergqvist. Vår løsning for Blomsterlandet setter kunden i sentrum og skaper en god handleopplevelse i alle salgskanaler – enten det dreier seg om butikk eller om netthandel. Det er en intuitiv og brukervennlig løsning som gir riktig beslutningsinformasjon og trygghet rundt priser, kampanjer og analyser.

Lindbak skal levere løsninger for kjedens hovedkontor, butikker og kassapunkter. Lojalitetsløsningen gir store muligheter til målstyrte medlemsutvalg, personlige tilbud og analyser. Medlemmer og medlemsbonus håndteres i flere kanaler og administrasjonen for kundetjenesten forenkles betraktelig. Lindbak utvikler løsningen kontinuerlig i takt med endrede markedskrav. I løpet av perioden 2016–2017 iverksettes ytterligere strategiske satsninger på lojalitet og mobilitet.

– Vi hadde vårt case ute til flere leverandører, men ble imponert av Lindbaks profesjonalitet og kompetanse, sier Tirdad Hossainzadeh. De signaliserte tydlig at de bryr seg om sine kunder og fikk gode referanser fra flere av de store retailkjedene som benytter løsningen. I løpet av de siste årene har vi bygget opp en fantastisk kundeklubb i Blomsterlandet. Vi ser nå fram mot å kunne høyne nivået ytterligere, og tilby våre kunder enda større merverdi.

Lindbaks Christina Bergqvist ser dessuten store likheter i forretningskulturene.

– Både Lindbak og Blomsterlandet er privateide entreprenørbedrifter med korte beslutningsprosesser. Vi jobber med innovasjon i tett samarbeid med våre kunder, og vår nye samarbeidspartner stiller høye krav til oss. Dette er noe vi liker, og vi ser fram til et langsiktig samarbeid.